หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยคุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า
บัณฑิตวิทยาลัยคุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า

admin ea
2020-03-05 11:29:30

บัณฑิตวิทยาลัยตอบรับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยหมั่นให้พนักงานทำความสะอาดห้องประชุม ห้องเรียน ลิฟต์ ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ให้บริการเจลฆ่าเชื้อ และดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด