หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ"

admin ea
2020-04-15 12:31:34

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ"

โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.