ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

บรรยากาศการเรียนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนออนไลน์29 ม.ค.64 (2 ช่วง) การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ Part หลักการบัญชี และ ...
2021-02-22 16:04:52
บรรยากาศการเรียนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนออนไลน์13 ก.พ. 64 ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต ...
2021-02-22 16:05:29
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระภาคและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  หลักสูตรบริหาร ...
2021-02-22 15:54:59
บรรยากาศการเรียนออนไลน์
บรรยายกาศการเรียนออนไลน์เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 และวันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564 ...
2021-01-11 10:09:44
แนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
แนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12เรียน ผู้เข้าร ...
2021-01-11 10:25:57
บรรยากาศการเรียนออนไลน์
เสาร์ที่ 16 ม.ค.64 (วันครู)✍️การเรียนการสอน✍️ ก็ดำเนินไปตามปกติ นศ. MBA 12 คน พร้อมเข้าสู่ Part 3 แบ ...
2021-02-22 16:08:36
บรรยากาศการเรียนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนออนไลน์ ในช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 64 เป็นการพรีเซนต์ ครั้งที่ 1 ของ นักศ ...
2021-02-22 16:03:03