ผลการค้นหา : MBA

***เราเลิกกันเถอะ !! SSRU “SAY NO” SINGLE USE PLASTIC***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนคุณเลิกรับพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)ด้วยแอปพลิเคชั่นเกมสะสม ...
2020-01-27 09:36:14
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1 พฤศจิกายน 2562ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการสอบป้องกันกา ...
2019-11-14 11:50:19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ คร ...
2019-10-31 15:19:04
ภาพบรรยากาศการให้คำปรึกษา การทำเล่มงานการค้นคว้าอิสระ (ประจำสัปดาห์)
 ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร ให้คำปรึกษา การทำเล่มงานการค้นคว้าอิสระ (ประจำสัปดาห์) ...
2019-10-30 12:16:35
ประกาศกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายละเอียดเพิ่มเติมhttps://grad.ssru.ac. ...
2019-10-31 15:17:03
บรรยายกาศ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการทำเล่มการค้นคว้าอิสระ
ภาพบรรยายกาศ นักศึกษา MBA พบอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการทำเล่มการค้นคว้าอิสระ ...
2019-07-03 17:33:42