หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนออนไลน์

admin ea
2021-02-22 16:04:52

บรรยากาศการเรียนออนไลน์

29 ม.ค.64 (2 ช่วง) การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ Part หลักการบัญชี 

และ Presentation กรณีศึกษา : ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ (ในปัจจุบัน) ครั้งที่ 2