หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
แนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

admin ea
2021-01-11 10:25:57

แนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

เรียน ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน


ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมชนจำนวนมาก

 

คณะผู้จัดงานฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ดังนี้

1. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม Google Meet เพื่อร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในช่วยเวลา 8.00-10.15 น.

     วิธีที่ 1 เข้าผ่านลิงก์ตรง meet.google.com/wei-rjkd-oqg  หรือ

     วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Google Meet app (มือถือ/แท็บเล็ต) หรือเว็บ http://meet.google.com (คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค) กรอก Meeting Pin

2. ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Google Form https://forms.gle/Bmw5qjddG8ijanET9

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมงานเปิดกล้องวิดีโอเพื่อแสดงตัวตน

4. เข้าร่วมนำเสนอแยกตามห้องการนำเสนอผ่าน Google Meet จำนวน 8 ห้อง ตามกำหนดการ

    การนำเสนอแบบ Online Presentation

    1) ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม PowerPoint

    2) ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

5. การแต่งกาย: ชุดทางการสุภาพ

    ชาย ควรสวมเสื้อคอปก (อาจสวมสูท/เนคไทร่วมได้)

    หญิง ควรสวมเสื้อสุภาพ เก็บผมให้เรียบร้อย


โดยวันพุธที่ 13 มกราคม 2563 

จะมีการซ้อมใหญ่นำเสนอเสมือนจริงขอให้ผู้วิจัยเข้าร่วมตามกำหนดเวลา


ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดงานฯ