หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา บัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา บัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม

admin ea
2020-05-13 13:31:44

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา บัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุม

โดย รศ.สุพาดา  สิริกุตตา

วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.